دستگاه پرکن مرغ

دستگاه پرکن مرغ

همانطور که از نامش پیداست وسیله ای برای کندن پر لاشه پرنده ه است.

مشاهده کامل آگهی:

دستگاه پرکن مرغ